Få mulighed for musikalsk udfoldelse på musikefterskole

Er der brug for at kunne udfolde sig kreativt rent musikalsk og komme væk fra skolebøgerne og læsningen, regningen osv. Så bør du kigge med på fle-skole, som er en musikefterskole med flere linjer, hvor musiklinjen er en af dem. På Frøslevlejrens efterskole vil der være gode muligheder for at arbejde kreativt og udfolde sig på mange forskellige måder inden for musikkens verden. Efterskolen i Sønderjylland tilbyder nærmest at eleven får en hel uddannelse i musikkens verden, for eleven der starter på denne linje, vil blive undervist på flere forskellige måder og dermed også blive udfordret, så eleven kan udvikle sig mest muligt i løbet af efterskole opholdet. Dette betyder også at seriøsiteten er til stede og dermed stilles der også krav fra musikefterskolen.

Hvad kan efterskolen tilbyde?

Efterskolen i Sønderjylland sørgerfor at undervise elever både i musikteori og i deres hovedinstrument, hvad end det gælder guitar, trommer eller sågar sang. Derfor stilles der også nogle krav til eleverne på denne musikefterskole. De skal have haft lidt erfaring med et instrument eller have sunget før, dvs. at de skal ikke være helt nybegyndere, men efterskolen tilpasser undervisningen efter niveau. Der er nemlig flere undervisere at tage fat på, som hver underviser på forskellige niveauer, som understøtter eleven. Det skal være med til at sikre en kreativ og musikalsk udvikling, så eleverne bliver så gode som overhovedet muligt. Et ophold på denne musikefterskole vil helt sikkert kunne give en god oplevelse og mulighed for stor udfoldelse hos dem, som søger noget andet end at skulle starte på en boglig uddannelse, hvor der ikke er samme muligheder for kreativitet og udfoldelse. Det giver eleven en oplevelse for livet, som måske ville kunne gavne dem i deres videre færden ud i verdenen i fremtiden.