Når kristendommen bliver en del af kulturen

Der er nogle steder i verden, hvor religionen er så herskende en del af hverdagen, at den også bliver en del af kulturen. Det gør også, at man kan se den forskellige steder, når man går rundt i sin hverdag. Der er måske flere ting, som har religiøse referencer. Men det betyder også, at der måske er andre religioner eller kulturer, som måske er knap så velkomne på disse kanter.

Høj tolerance

Herhjemme i Danmark kører vi de fleste steder det, man må kalde høj tolerance. For her er der plads til mange forskellige kulturer og religioner. Her er er ikke en religion, som er den herskende eller altoverskyggende. Og folk er for så vidt frie til selv at tro på hvad de vil. Men det har også noget at gøre med, at Danmark generelt ikke er så troende et land nationalt set.